ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΠΕΚ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Διάγνωση Προβληματικών Μπεκ

Οι εγχυτήρες (Injection – Μπεκ) είναι τα εξαρτήματα μέσω των οποίων το καύσιμο διασκορπίζεται στο θάλαμο καύσης των κινητήρων.

Κατά τη λειτουργία του αυτοκινήτου, μπορεί να δημιουργηθούν επικαθήσεις από τη βενζίνη (ή από τα πρόσθετά της) ή επικαθήσεις άνθρακα πάνω στη βαλβίδα του μπεκ, στις οπές, στην έδρα της βαλβίδας ή στον οδηγό της βελόνας του μπεκ.

Με επικαθήσεις μεγάλου πάχους, η ικανότητα παροχής του μπεκ μπορεί να μειωθεί ακόμα και κατά 25%. Επίσης, μπορεί να αλλάξει σημαντικά το μέγεθος των σταγονιδίων βενζίνης κι έτσι να προκύψει, τελικά, κακή ανάμειξη αέρα/βενζίνης. Αυτό έχει σημαντική επίπτωση στη συμπεριφορά του κινητήρα και προκύπτουν καταστάσεις, όπως:

1. Αυξημένη κατανάλωση καυσίμου
2. Κομπιάσματα στην επιτάχυνση
3. Μειωμένη διάρκεια ζωής καταλύτη
4. Μειωμένη διάρκεια ζωής αισθητήρων λ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΠΕΚ

Για να ελεγχθούν τα μπεκ, πρέπει να αφαιρεθούν από το αυτοκίνητο.

Τοποθετούνται σε ειδική συσκευή διάγνωσης και καθαρισμού. Εκεί θα μετρηθεί η απόδοση του μπεκ (η παροχή καυσίμου) και θα ελεγχθεί οπτικά η δέσμη ψεκασμού καυσίμου και τυχόν διαρροές.

Τέλος, γίνεται ο καθαρισμός στην ίδια συσκευή. Χρησιμοποιούνται υπέρηχοι και χημικά καθαριστικά.